UAVLIFE

Hlavný cieľ projektu

Projekt je zameraný na výskum a vývoj v oblasti výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných služieb, kvalitu, testovanie, metrológiu a s nimi súvisiace procesy pre bezpilotné lietajúce prostriedky.

Plánované výsledky

Z pohľadu nosných výsledkov projektu v prípade jeho realizácie vznikne celý rad prototypov riešiacich rôzne technické/konštrukčné aspekty dronov a návrh modelov pre optimálny spôsob transportu rôznych typov biologického materiálu. 

Jedinečnosť projektu

Základným vstupom bude excelentnosť riešiteľského kolektívu a jeho kombinované know-how na jednej strane v oblasti výskumu UAV a na druhej v oblasti výskumu biomedicíny/zdravia obyvateľstva.


Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19

Výskumná aktivita projektu UAVLIFE

Komplexnosť a novosť predkladaného projektu reflektuje okrem iného aj široká nadväznosť na viaceré významne inovatívne projekty v rámci Európskeho ale aj medzinárodného priestoru.

Zámer projektu UAVLIFE

Z pohľadu nosných výsledkov projektu v prípade jeho realizácie vznikne:
  • celý rad prototypov riešiacich rôzne technické/konštrukčné aspekty dronov a návrh modelov pre optimálny spôsob transportu rôznych typov biologického materiálu,
  • 2 patentové prihlášky,
  • 34 publikácií.